درخواست فروش معدن مرمریت (کد 16 )

نوع آگهی: درخواست فروش معدن مرمریت نام شرکت: شرکت بازرگانی مواد معدنی زر آدینه نوع ماده معدنی: مرمر آدرس محدوده : یاسوج آنالیز: قیمت پیشنهادی : توضیحات:  معدن دارای پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی1500000 تن ، فروش یا سرمایه گذار مطمین جهت شروع برداشت ضمنا مجوز کارخانه سنگ بری کنار جاده اصلی به مقدار...
فهرست