قیمت فروش فلدسپات ایران

فلدسپات از کانی های بسیار مهم سنگ های آذرین است که به دسته کلست، پتاسیک و سدیک دسته بندی می شود. هریک از انواع این ماده معدنی برای موارد خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. فلدسپات کانی است که معمولا به رنگ سفید یافت می شود ولی در مواردی نیز به رنگ های خاکستری، قرمز،...

خرید کانی فلدسپات در تهران

کانی فلدسپات از سیلیکات آلومینیوم، سدیم، پتاسیم، کلسیم و سنگ های آذرین تشکیل می شود. این ماده معدنی مهم ترین کانی سنگ های آذرین است و به سه گروه کلسیک، پتاسیک و سدیک تقسیم بندی می شود. هریک از انواع این کانی در موارد خاصی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده معدنی کانی است...
فهرست