خرید و فروش مواد معدنی

درخواست فروش سیلیس

نوع آگهی: درخواست فروش سیلیس (کد 16Z) تناژ مورد نظر:    استان : کرمان آنالیز: دانلود  قیمت پیشنهادی هر تن: _ توضیحات:  سیلیس تولیدی در سایز 500 -100میکرون و با عیار 98 درصد تماس بگیرید

درخواست فروش پودر باریت

نوع آگهی: درخواست فروش پودر باریت (کد 18Z) تناژ مورد نظر:  1000 استان : سمنان آنالیز: قیمت پیشنهادی هر تن: _ توضیحات:  تولید پودر حفاری مش 200 با تناز5000 و تولید در سایز 14 - 0میلیمتر  1000 تن تماس بگیرید

درخواست فروش پودر کائولن

نوع آگهی: درخواست فروش کائولن دانه بندی (کد 17Z) تناژ مورد نظر:  7000 مورد مصرف :  کاشی و سرامیک آنالیز: دانلود قیمت پیشنهادی هر تن: _ توضیحات:  فروش کائولن به صورت پودر تماس بگیرید

درخواست فروش فلدسپات

نوع آگهی: درخواست فروش ( کد 11Z) تناژ مورد نظر:  استخراج سالیانه 20000 تن مورد مصرف :  کاشی و سرامیک آنالیز: دانلود قیمت پیشنهادی هر تن: _ توضیحات:  فروش فلدسپات با استخراج سالیانه 20000 تماس بگیرید

درخواست فروش فلدسپات

نوع آگهی: درخواست فروش ( کد 10Z) تناژ مورد نظر:  نامحدود مورد مصرف :  آنالیز: دانلود قیمت پیشنهادی هر تن: _ توضیحات:  فروش فلدسپات با استخراج سالیانه 10000 تن تماس بگیرید

درخواست فروش سیلیس

نوع آگهی: درخواست فروش ( کد 8Z) تناژ مورد نظر:  نامحدود مورد مصرف :  آنالیز: دانلود قیمت پیشنهادی هر تن: _ توضیحات: سیلیس درسایزهای 1 - 0 میلیمتر، 3 - 0 میلی متر ،5 - 3 میلیمتر ، 12 - 5 میلیمتر ، 25 - 12 میلیمتر ، 8 -3 سانتی متر ، مش 230...
فهرست