درباره ما

گروه بازرگانی معادن ایرانی با توجه به سالیان سال تجربه و داشتن کادر متخصص در امور تجارت و معادن ، مشاور شما در امر خرید و فروش مواد معدنی، معادن و مشارکتهای معدنی می باشد.

بعد از چندین سال تجربه در بخش فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازرگانی مواد معدنی بر آن شدیم با تجربیات و دانش خود گامی بلند در بخش ارائه خدمات مشاوره ای و فنی اقتصادی فعالیتهای معدنی و بازرگانی داشته باشیم. در این راستا گروه معادن ایرانی با در کنار هم قرار گرفتن متخصصان مجرب که سالها در کلیه بخش های معدنی، تجارت و روابط بین المللی و سرمایه گذاری فعالیت داشته اند، تشکیل گردید.

اهداف گروه

در بخش معادن با توجه به تجربه سالیان مجموعه اصلی ترین هدف گروه حفظ سرمایه های ملی و کاهش ریسک عملیات معدنکاری برای سرمایه گذاران در این بخش می باشد. که در این خصوص این گروه با در دست داشتن ابزار کارشناسی و راستی آزمایی اطلاعات معادن و نظر کارشناسی بهترین سرمایه گذاریهای را با کمترین ریسک اعلام و مشخص کرده و با توجه به وسعت ارتباطات و در اختیار داشتن نخبگان اقتصادی این بخش بستر بهترین مشارکتها را فراهم می کند.
در بخش تامین مواد معدنی با توجه به دانش فنی فراوری مواد معدنی و همکاری بلند مدت با واحدهای تولیدی با هدف تهیه مواد معدنی مورد نیاز خریداران و همچنین ایجاد سالم سازی روابط تجاری فی مابین خریداران و فروشندگان در تمام نقاط جهان، فعالیتهای خود را دنبال می کند.

فهرست