بعد از چندین سال تجربه در بخش فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازرگانی مواد معدنی بر آن شدیم با تجربیات و دانش خود گامی بلند در بخش ارائه خدمات مشاوره ای و فنی اقتصادی فعالیتهای معدنی و بازرگانی داشته باشیم. در این راستا گروه سامیر با در کنار هم قرار گرفتن متخصصان مجرب که سالها در کلیه بخش های معدنی، تجارت و روابط بین المللی و سرمایه گذاری فعالیت داشته اند، تشکیل گردید.

خرید و فروش معــدن

خرید و فروش مــواد معدنی


پیشنهادات خرید و فروش معادن
آگهی های خود را برای ما ارسال نمایید تا در این قسمت نمایش داده شوند


پیشنهادات خرید و فروش مواد معدنی
آگهی های خود را برای ما ارسال نمایید تا در این قسمت نمایش داده شوند


آخرین مقالات معادن و مواد معدنی
بروزترین مقالات مرتبط با صنعت معدن و مواد معدنی را دنبال نمایید


تیم ارشد گروه معادن ایرانی به صورت تمام وقت آماده ارائه مشاوره فنی و اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری معادن و مواد معدنی به مشتریان گرامی میباشند.

حوزه های تخصصی تامین مواد اولیه
گروه معادن ایرانی

فهرست